Water Dreaming by Zeza Nampijinpa Egan

Water Dreaming by Zeza Nampijinpa Egan

Regular price $830.00
1 in stock

  • Artist: Zeza Nampijinpa Egan
  • Title: Water dreaming showing thunder and creek bed
  • Language Group: Warlpiri
  • Region: Yuendumu. NT
  • Size: 109x76cm

Zeza Nampijinpa Egan is an artist from Warlukurlangu Artists of Yuendumu.